Ambient Line

Behaton ploče

Prikaz 1–16 od 17 rezultata

 • 0 out of 5

  Ambient Line

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veli ina modula 100,0 x 80,0 cm Veli ina formata 80,0 x 20,0 cm Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice ravna Debljina distancera 3 mm
  Te ina komada 21,6 kg/kom
  Utrošak 6,25 kom/m2
  Pakovanje
  Površina modula 0,80 m2
  Broj redova 13
  Koli ina na paleti 10,4 m2 Te ina 135 kg/m2
  Te ina palete cca. 1.420 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Behaton

  Pakovanje d=6 cm d=8 cm d=10 cm
  Površina modula 0,86 m2 0,86 m2 0,80 m2
  Broj redova 13 10 8
  Koli ina na paleti 11,2 m2 8,6 m2 6,4 m2
  Težina 135 kg/m2 175 kg/m2 218 kg/m2
  Težina palete cca. 1.530 kg/# cca. 1.530 kg/# cca. 1.420 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Brick

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veli ina modula 120,0 x 80,5 cm Veli ina formata 24,0 x 11,5 cm Debljina proizvoda d=5 cm
  Vrsta ivice ravna Debljina distancera 1,5 mm

  Težina komada 3,1 kg/kom
  Utrošak 36,23 kom/m2
  Pakovanje
  Površina modula 0,97 m2
  Broj redova 15
  Koli ina na paleti 14,5 m2 Te ina 112 kg/m2
  Težina palete cca. 1.650 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Coloseum

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda Multiformat
  Veli ina modula 108,0 x 86,4 cm Broj i veli ina formi 7 razli itih formi
  A 7,2 x 4,4 cm
  B 7,2 x 21,6 cm
  C 14,4 x 14,4 cm
  D 21,6 x 21,6 cm
  E 21,6 x 4,4 cm
  F 28,8 x 4,4 cm
  G 28,8 x 21,6 cm
  Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice ravna – reljefna Debljina distancera 4 mm
  Pakovanje
  Površina modula 0,93 m2 Broj redova 13
  Količina na paleti 12,10 m2 Težina 135 kg/m2
  Težina palete cca. 1.650 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Domino

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 80,0 cm Veličina formata 40,0 x 20,0 cm Debljina proizvoda d=8 cm
  Vrsta ivice oborena 2×2 mm Debljina distancera 4 mm
  Težina komada 14,0 kg/kom
  Utrošak 12.50 kom/m2
  Pakovanje
  Površina modula 0,96 m2
  Broj redova 10
  Količina na paleti 9.6 m2
  Težina 175 kg/m2
  Težina palete cca. 1.770 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Domino Grass

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 80,0 cm
  Veličina formata 40,0 x 17,0+3,0 cm Debljina proizvoda d=8 cm
  Vrsta ivice oborena 2×2 mm Debljina distancera 30 mm
  Težina komada 12,5 kg/kom ° “ Utrošak 12,50 kom/m2
  Pakovanje
  Površina modula 0,96 m2
  Broj redova 10
  Koli ina na paleti 9.6 m2
  Težina 155 kg/m2
  Težina palete cca. 1.570 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Holand

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 110,0 x 80,0 cm Veličina formata 10,0 x 10,0 cm Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice oborena 4×4 mm
  Debljina distancera 2 mm

  Quick View
 • 0 out of 5

  Holand

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 80,0 cm Veličina formata 20,0 x 10,0 cm Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice oborena 4×4 mm Debljina distancera 2 mm
  Težina komada 2,70 kg/kom
  Utrošak 50 kom/m2
  Pakovanje
  Površina modula 0,96 m2
  Broj redova 13
  Količina na paleti 12,5 m2 Te ina 135 kg/m2
  Težina palete cca. 1.710 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Holand

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 80,0 cm Veličina formata 20,0 x 20,0 cm Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice oborena 4×4 mm
  Debljina distancera 2 mm

  Quick View
 • 0 out of 5

  Kann

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 60 0 cm
  Veličina formata 60,0 x 30 0 cm
  Debljina proizvoda d=8 cm
  Vrsta ivice oborena 2×2 mm Debljina distancera 2 mm
  Težina komada 31 5 kg/kom
  Utrošak 5,56 kom/m2
  Pakovanje
  Površina modula 0 72 m2
  Broj redova 10
  Količina na paleti 7,2 m2
  Težina 175 kg/m2
  Težina palete cca. 1.280 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  King

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 80,0 cm Veličina formata 40,0 x 40,0 cm Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice oborena 4×4 mm
  Debljina distancera 2 mm

  Quick View
 • 0 out of 5

  Kombo Max

  Tehničke karakteristike proizvoda Format proizvoda Multiformat Veličina modula 121,5 x 81,0 cm
  Broj i veličina formi 4 različite forme
  A 13,5 x 13,5 cm
  B 27,0 x 13,5 cm
  C 27 0 x 27,0 cm
  D 40,5×40,Scrn
  Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice oborena 4×4 mm Debljina distancera 2 mm

  Pakovanje
  Površina modula 0,98 m2 Broj redova 13
  Koli ina na paleti 12,75 m2 Te ina 135 kg/m2
  Te ina palete cca. 1.750 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Linea

  Tehni ke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda Multiformat
  Veli ina modula 117,0 x 67 5 cm Broj i veli ina formi 7 razli itih formi
  A 63,0 x 11,5 cm
  B 54,0 x 1,5 cm
  C 42,0 x 11,5 cm
  D 21,0 x 11,5 cm

  E 48,0 x 16,5 cm
  F 39 0 x 6,5 cm
  G 30,0 x 16.5 cm

  Debljina proizvoda d=8 cm Vrsta ivice ravna Debljina distancera 3 mm

  Pakovanje
  Površina modula 0,79 m2 Broj redova 10
  Koli ina na paleti 7,90 m2 Te ina 175 kg/m2
  Te ina palete cca. 1.400 kg

  Quick View
 • 0 out of 5

  Queen

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 80,0 cm Veličina formata 30,0 x 20,0 cm Debljina proizvoda d=6 cm
  Vrsta ivice oborena 4×4 mm
  Debljina distancera 2 mm

  Quick View
 • 0 out of 5

  Raster

  Tehničke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda jedan format Veličina modula 120,0 x 80 0 cm Veličina formata 60,0 x 40,0 cm Debljina proizvoda d=10 cm
  Vrsta ivice oborena 4×4 mm Debljina distancera 2 mm
  Težina komada 35 kg/kom
  Utrošak 4 kom/m2
  Pakovanje
  Površina modula 0 96 m2
  Broiredova 8
  Količina na paleti 7,70 m2
  Težina 135 kg/m2
  Težina palete cca. 1.050 kg/#

  Quick View
 • 0 out of 5

  Riano

  Tehni ke karakteristike proizvoda
  Format proizvoda Multiformat
  Veli ina modula 119,0 x 84 0 cm Broj i veli ina formi 3 razli ite forme
  A 7,0 x 14 0 cm
  B 14,0 x 4,0 cm
  C 21,0 x 4,0 cm
  Debljina proizvoda d=6 cm

  Vrsta ivice oborena 3×3 mm Šema poplo avanja
  Debljina distancera 2 mm

  Pakovanje

  Površina modula 1,00 m2 Broj redova 13
  Koli ina na paleti 13,00 m2 Te ina 135 kg/m2
  Te ina palete cca. 1.770 kg/#
  Podru je primene
  Poplo avanje spoljnih povrŠina na kojima je maksimalno povremeno optere enje do 3,5t. Peša ke staze, trotoari, oku nice pivatnih i poslovnih objekata. medublokovski prostori, biciklisti ke staze, trgovi, ŠetaliŠta, parking prostori za putni ka vozila itd.

  Quick View
X